Garanti Kapsamı Dışında Kalan Ürünler ?

 • Ürünün, Asal Elektronik tarafından belirtilen tavsiye ve koşullara ALICI’nın uymamasından dolayı oluşacak arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 • ASAL ELEKTRONİK yetkili personelinden başka kişi veya kuruluşun ürünün onarım ve tadilatına karışmasından dolayı oluşacak arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 • Kullanım hatası ,kasıt ya da ihmallerden oluşan hatalar garanti kapsamında değildir. Bir arızanın kullanım hatası ile oluşup oluşmadığı ASAL ELEKTRONİK yetkili elemanları tarafından hazırlanan bir rapor ile belirlenir.
 • Ürüne bağlanan dış donanımın (regülatör,kesintisiz güç kaynağı, bilgisayar vb) bağlanması ile oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 • Dış koşulların sebep olduğu veya başka bir nedenden dolayı oluşan kısa devre, aşırı yüksek ya da düşük voltaj, faz grubunun değiştirilmesi, endüksiyon akimi etkileri, ani voltaj değişikliklerinden oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 • Gerekli topraklama tedbirlerinin alınmamasından oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 • Çevre etkilerinin ALICI tarafından giderilmemesinden oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 • Nakliye ve yerleştirme sonucu oluşabilecek arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 • Ürünün kabin, dış yüzeylerindeki bozulma ve çizilmeler, ekranın çizilmesi ya da kırılması garanti kapsamı dışındadır.
 • Doğal olayların (yıldırım, sel, deprem, yangın vb) ve grev, terör gibi dış etkilerin açacağı arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 • Ürünün çarpma veya devrilmesinden oluşan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
 • Ürünün kullanımından veya kullanılmamasından doğabilecek hasar, zarar, ziyan veya kaybedilmiş kardan ASAL ELEKTRONİK sorumlu kabul edilemez.

Bu gibi durumlarda arızalı ürün ASAL ELEKTRONİK tarafından onarılacak olup onarım ücreti alınacaktır.

Garanti Şartları ?

Ürün fatura tarihinden itibaren İKİ(2) yıl GARANTİLİDİR. ASAL ELEKTRONİK Türkiye sınırları içinde nitelikleri belirlenmiş olan ürünü üretim hataları ile oluşabilecek arızalara karşı, aşağıda belirtilen koşullar için garanti eder. ALICI bu sözleşme şartlarını kabul etmiş sayılır.

 • Ürünün bütün parçaları malzeme ve isçilik hatalarına karşı ASAL ELEKTRONİK garantisi altındadır.
 • Ürünün tamir süresi en fazla 2 haftadır. Ürünün arızalanması durumunda tamirde geçen süre garanti süresine eklenecektir. Bu süre ürünün tamir edileceği yere veya firmaya yapılan başvuru ile başlayacaktır. Bu süre mücbir sebeplerden ve ürün için kullanılan malzemelerin ithalatının durdurulması ve herhangi bir nedenden dolayı gümrükten alınamaması, ürünün nakliyesi sırasında meydana gelen gecikmelerden dolayı uzar. ASAL ELEKTRONİK bundan dolayı sorumlu tutulamaz.
 • Ürünün Tamir ve Onarım Yeri ASAL ELEKTRONİK in ikametgah adresidir. Ürünün onarım yerine nakli ALICI’ya aittir. Alıcının Ürünü bulunduğu yerde tamir edilmesini istemesi durumunda yerinde servis hizmet bedeli alınacaktır. Arızanın giderilmesi konusunda uygulanacak teknik yöntemlerin tespiti ile değiştirilecek parçaların tespiti ASAL ELEKTRONİK e aittir.
 • Ürünün garanti süresi içinde oluşabilecek gerek malzeme, gerekse imalat ve montaj hatalarından kaynaklanan arızalar bakim, onarım isçilik ve yedek parça bedeli alınmaksızın, bedelsiz olarak yapılacaktır.
 • Üründe kullanılan toplam nokta (piksel) sayısının %10 ‘u veya yan yana bir grup halinde 10 adet LED nokta veya modül yanmadığı takdirde yanmayan LED noktalar değiştirilecektir.

What Client’s Say

Amazing theme and top class support, as I’m a beginner, Luke helped me above and beyond and was more than patient, his responses were quick and he has a genuine care for you to enjoy and move forward with your theme! Highly recommended!
Lucasgriffin, Avada
I bought this theme and i would like to recommend it to every one interested in building a website without knowledge of php or html. It is very convenient and the customer service is very reactive. I will say it in French “Bravo” for this work!
Aajami, Avada
Let me say something. You have an amazing theme and amazing/awesome support. They helped me on weekend. This is what I call an “extra mile” in customer relationship. So I gave 5 stars for the theme and if I could, I’d give 10 stars for support.
Gojcus, Avada